Privacybeleid

Augustus 2020

Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen, gevestigd aan Industrieweg 2, 4538 AH Terneuzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.
De gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Contactgegevens

Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen
Industrieweg 2
4538 AH Terneuzen
+31651930667
info@ikleerlerenzvl.nl
http://www.ikleerlerenzvl.nl

Anne-Marie Bosman is de Functionaris Gegevensbescherming van Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen. Zij is te bereiken via info@ikleerlerenzvl.nl.

Welke gegevens verzamelen wij?

Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

– Voor- en achternaam (van je kind)
– Geboortedatum (van je kind)
– Adresgegevens
– Schoolgegevens (van je kind)
– Telefoonnummer (van jou en je kind)
– E-mailadres (van jou en je kind)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Deze gegevens worden door jou als ouder bij ons aangeleverd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van de nieuwsbrief
– Het afhandelen van je betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om passende diensten te leveren
– Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van MailBlue.

We gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Word, Excel en Adobe (PDF)
 • MailBlue: onderhoud mailinglist, verzenden nieuwsbrief
 • WordPress en Woocommerce

Bij een betaling die je doet op ikleerlerenzvl.nl word je voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook door ons niet opgeslagen. De enige gegevens die wij opslaan zijn:

 • Voor – en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
  Bij elke betaling ontvang je van ons, zodra wij je betaling ontvangen hebben, een bevestiging en factuur.
 • IP-adres
  Jouw IP-adres wordt bij het plaatsen van je betaling opgeslagen om misbruik te herkennen.
 • Als je een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden je transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van deze maand verwijderd van onze server.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld social mediabedrijven.

Google Aanalytics en Google Maps

Ook door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Op onze contactpagina kun je onze locatie vinden. Google Maps maakt hiervoor gebruik van cookies.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten ikleerlerenzvl.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, of een door jou genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ikleerlerenzvl.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Social Media

Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen maakt gebruik van social media om u op de hoogte te houden van de nieuwste producten en informatie met u te delen. U kunt ons volgen op Facebook en Instagram. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen u advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met uw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat u ons volgt, uw interesses, uw leeftijd of dat u in een bepaalde regio woont. Welke gegevens social media platforms van u verzamelen, hebben wij geen invloed op. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform vermeld en is vaak ook te beheren in de instellingen van uw social media profiel.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ikleerlerenzvl.nl.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Bovenaan ziet u steeds de datum van de meest recente update.

Betalingen

Bekijk het Privacybeleid voor PayPal-services voor meer details.