Coaching voor ouder en kind

In onze maatschappij worden hoge eisen gesteld aan kinderen, jongeren en hun ouders. Hierdoor kunnen zij voor bepaalde vragen komen te staan. Binnen Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen helpen we kinderen, jongeren en hun ouders met leerproblemen, gedragsproblemen, emotionele problemen en alle school gerelateerde opvoedkwesties. De invloed van school(prestaties) op de sfeer in huis is in veel gezinnen groot. Hoe krijg je het weer gezellig in huis? Hoe kunnen kinderen en ouders met bepaalde vraagstukken omgaan?

In een aantal vooraf afgesproken gesprekken begeleiden wij bij een bepaalde hulpvraag. De begeleiding is erop gericht dat jij en je kind jullie eigen mogelijkheden en kwaliteiten gaan ontdekken en inzetten. Na het aantal afgesproken gesprekken overleggen we of er nog verdere begeleiding nodig is.

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

  • omgaan met emoties en gevoelens, zoals (faal)angst en boosheid 
  • gedragsproblemen die thuis of op school voorkomen
  • verbeteren van sociale vaardigheden
  • vergroten van zelfvertrouwen
  • Het begeleiden van je schoolgaande kind

Een coachingsgesprek duurt 1 uur, kosten € 55,00.