Ik leer leren training

Voor ieder kind die te maken krijgt met leren, is het een noodzaak om te leren hoe te leren.
De 'Ik leer leren' training is uitermate geschikt om kinderen voor te bereiden op leertaken vanaf groep 8 en de brugklas. Met name ook kinderen en jongeren in het 2e leerjaar en het examenjaar die vastlopen omdat ze de basisschool op hun sloffen doorliepen, hebben erg veel aan de training. Ook MBO-ers en HBO-ers volgen de training (meestal individueel) om er hun voordeel mee te doen om effectiever en meer efficiënt te leren.

Er zijn twee manieren om de training te volgen:

  • Een groepstraining (€ 182,50 incl. werkboek)
  • Een individueel traject (€ 290,00 incl. werkmateriaal)

De groepstraining ‘Ik leer leren’ bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur. Tijdens de training wordt er intensief gewerkt met het persoonlijke werkboek en maken we gebruik van diverse spel- en trainingsmaterialen. Door dat kinderen in de trainingsgroep van elkaar verschillen, kunnen ze elkaar helpen en motiveren. Na afloop van de training ontvangen de kinderen een ‘Ik leer leren’-diploma.

Een individueel traject bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1 uur.

Tevens is het mogelijk om zelf een groep van maximaal 4 kinderen aan te melden. In overleg is het mogelijk een geschikte dag en tijd af te spreken.

Iedere training kent een vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen. Leren ontspannen en leren concentreren spelen in iedere training steeds een belangrijke rol. 
Elke bijeenkomst heeft een eigen thema.

  • Les 1: ontdekken van kwaliteiten, leervoorkeuren en de eigen manier van leren (leerstijlen/leerstrategie).
  • Les 2: leren omgaan met faalangst en hoe motivatie te houden.
  • Les 3: ontdekken hoe slim te plannen, met tijd om te gaan en het werk makkelijk te organiseren.
  • Les 4: ontdekken hoe het beste te concentreren.  
  • Les 5: leren de hersenen optimaal te gebruiken voor het onthouden van lesstof.

Aan het einde van iedere bijeenkomst maakt jouw kind in zijn werkboek een actieplan waarmee het de komende tijd aan de slag gaat. In het werkboek kan je kind thuis altijd terugbladeren naar het actieplan en kun je zelf de vorderingen goed volgen.

De training ‘Ik leer leren’ is een unieke en actieve doe- training. De onderwerpen uit het werkboek zijn vertaald in oefeningen zodat uw kind gaat ervaren wat leren is.

De training is ontwikkeld door centrum Tea Adema. En is opgenomen in, en goedgekeurd voor de interventiedatabase van het RIVM, Centrum Gezond Leven. Zie voor meer informatie www.ikleerleren.nl